• Där Eden är
  finns det matglädje!

 • Eden Deli - delikat koncept
  med enkel hantering
   

 • Matglädje som stärker affärerna.

 • Kvalitet hela vägen fram.

 • Vi tar hand om våra odlare.
  Och de om oss.

 • Där Eden är
  finns det matglädje!

Marknadens bredaste sortiment inom frukt och grönt.

Marknadens bredaste sortiment inom frukt och grönt.

STC GreenFoodkoncernen är idag en av de större fristående aktörerna inom frukt och grönsaker i Norden. Koncernen består av 14 rörelsedrivande bolag, med cirka 500 anställda och verksamhet i tre affärsområden – inköp och handel, färdigskuret samt Eden Salladsbar. Sverige och Finland är STC GreenFoods huvudmarknader.

STC GreenFood bildades 2009 och tillhandahåller marknadens bredaste sortiment inom traditionell frukt och grönt, samt ett modernt och hälsosamt convenientsortiment. Kundsegmenten består av grossister, detaljhandel, restaurang, hotell och catering.

STC GreenFoods styrkor -matälskare, lokala, nyttigt och innovation - svarar på ett naturligt sätt upp mot de pågående trenderna och bakomliggande behoven. Detta är en följd av att vi är en av de aktörer som genom innovationer på frukt- och grönt marknaden, är delaktiga i att skapa dessa trender och möta dess behov.

Inköp/Handel

Företagen inom detta affärsområde arbetar med import, grossistförsäljning och distribution av frukt och grönsaker. De erbjuder ett komplett sortiment till grossister, restauranger, storkök och butiker i detaljhandeln. Verksamheten är omfattande och gör STC GreenFood till en av de ledande, fristående importörerna och grossisterna i Sverige och Finland. Det breda sortimentet omfattar såväl bas- som specialprodukter samt även en ökande andel ekologiska produkter. Huvudmarknaderna är Sverige och Finland. Förutom det breda sortimentet baseras konkurrenskraften på bred inköpskompetens, hög service och kvalitet vad gäller produkter, produkthantering, matsäkerhet samt effektiva och kundanpassade lösningar inom lager och distribution. I Sverige är STC GreenFood rikstäckande medan den finska verksamheten främst riktas till kunder i den södra delen av landet. I affärsområdet ingår företagen Ewerman, Allfrukt, Satotukku, STC Iberica, Örebro Trädgårdshall, Växjö Partiaffär. Br. Lindströms Frukt & Grönsaker samt STC GreenFood sourcing.

FRESH CUT/MÅLTIDSLÖSNINGAR

Verksamheten är inriktad på färska måltidslösningar samt på moderna och innovativa livsmedel – t ex sköljda, skurna och förädlade frukt- och grönsaksprodukter. STC GreenFood är idag marknadsledande i Norden inom färdigskurna grönsaker och har den största produktionskapaciteten inom detta område. Huvudmarknaderna är Sverige, Finland och Danmark, där Sverige är den största marknaden som står för drygt hälften av omsättningen. I affärsområdet ingår företagen Salico, Salico Finland och Swedecut.