• Picadeli –
    Sallad på ditt sätt!

  • Deli - delikat koncept
    med enkel hantering

  • Matglädje som stärker affärerna.

  • Kvalitet från jord till bord.

  • Vi tar hand om våra odlare.
    Och de om oss.

Fresh Cut

Fresh Cut

Affärområdet Fresh Cut är inriktad på färsk produktion av moderna och innovativa livsmedel – t ex sköljda, skurna och förädlade frukt- och grönsaksprodukter, produktion av pastaprodukter, pajer, äggprodukter. Produkterna produceras både för detaljhandel och storköksmarknaden. Greenfood är idag marknadsledande i Norden inom färdigskurna grönsaker och har den största produktionskapaciteten inom detta område. Greenfood producerar i sina tre fabriker årligen 25 000 ton färdiga produkter. Huvudmarknaderna är Sverige, Finland och Danmark, där Sverige är den största marknaden som står för drygt hälften av omsättningen. I affärsområdet ingår företagen Salico AB, Salico Oy samt Mixum AB med varumärket Bröderna Franzen.